E-Zone RPG Server 1 [0.3z] Samp Rolepay

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Comunitatea E-Zone anunta deschiderea serverului RPG1. Invitam toti jucatorii care nu au avut ocazia sa joace pe E-Zone pana acum si pe cei care vor sa vada un server de calitate IP:109.101.230.60


LV Police Department - Aplicatii / Applications

Zikoo
Zikoo


Posts : 12
Reputation : 0
Join date : 2015-01-13
Age : 23
Location : Tunisia

LV Police Department - Aplicatii / Applications   Empty LV Police Department - Aplicatii / Applications

Post by Zikoo Tue Jan 13, 2015 7:29 pm

Română:

Aplicații Police Department :

+++ Ne rezervăm dreptul de a refuza orice aplicație, fără motiv, și de a actualiza acest formular în orice moment cât și de a alege membrii după vechime și experiență. Vă vom răspunde cu ACCEPTAT sau RESPINS. Dacă doriți să retrageți o aplicație folosiți butonul edit, nu mai faceți un post aiurea. Cei care ne sună în joc sau ne caută pe forum să ne întrebe dacă îi vom accepta sau când trebuie să dea test, vor fi respinși pe loc. Așteptați să vă contactăm noi pe voi, nu invers.

Atenție:

- toate cererile de intrare în Police Department se fac numai în acest topic.
- fără poză cu /stats și detective skill cererea voastră va fi automat respinsă.
- copierea altor cereri duce la respingerea automată a cererii voastre.
- cine are faction punish cuprins între 1 și 60 este automat respins.
- în momentul în care faceți cerere de intrare trebuie să fiți civili și fără faction punish.

********************************************

În acest topic poți face o cerere de intrare în Police Department, folosind butonul Add Reply și urmând exact următorul model :

• Nickname:
• Nickname-uri anterioare / Conturi anterioare:
• Level:
• Vârsta reală:
• Sexul (real):
• Numărul de warn-uri din joc și motivul pentru care le-ai primit:
• Ați fost banați vreodată? Dacă da, de ce?:
• Facțiunile anterioare și rank-ul în acestea (în ordine):
• De ce ați părăsit ultimele două facțiuni și data în care ați ieșit?:
• Link-uri către demisiile ultimelor două facțiuni (dacă există):
• Ați mai făcut parte dintr-un departament? Dacă da, de ce l-ați părăsit?:
• Sunteți activi pe forum?:
• Înțelegi că Police Department este un departament serios și trebuie să ai un limbaj și comportament exemplar?:
• Înțelegi că dacă nu stai cel puțin două săptămâni în Police Department vei ieși cu 60 Faction Punish?:
• Ați citit Regulamentul Police Department împreună cu celelalte topicuri importante și sunteți de acord că veți fi sancționați pentru încălcarea acestora?:
• De ce doriți să intrați în Police Department?:
• Poză cu /stats, detective skill și /time (obligatoriu):
• Numărul de ore petrecute în joc fără AFK:
• Te afli pe BlackList-ul unei facţiuni? (specifică facţiunea):
• Dacă da, eşti de acord să plăteşti pentru a fi scos de pe acesta?:
• O scurtă autocaracterizare:

Testele Police Department cuprind un set de întrebări logice din Regulamentul PD, Regulamentul Intern PD, Wanted List și Ticket List, proba practica și o perioadă de probe. Există posibilitatea să existe și întrebări capcană.

• Vă vom contacta noi în joc când să veniți la test.
• Dacă în decurs de 24h nu vă găsim ONLINE pentru a putea da testul veți fi respinși.
• NU ne căutați în joc și nu ne stresați în legătură cu testul PD sau veți fi respinși.
• Dacă nu ați fost acceptați pentru test nu ne întrebați de ce sau ce trebuie să faceți pentru a fi acceptați.
• Dacă ați fost respinși de prima dată există o mare posibilitate să fiți respinși și la viitoarele aplicații.
• Aveți voie să faceți o singură cerere la 3 zile.

==================================================================

English:

Police Department Applications

+++ We reserver the right to reject any application, without a reason, and to update this model at any time and to select our members by experience and level. We will tell you who is ACCEPTED and who is REJECTED. If you want to withdraw your application you can use the Edit button, there is no need to make another post. If you call us ingame or on the forum to ask us if we accept you or to ask us when you have to take the test, you will be automatically rejected. Wait for us to contact you, not the other way around.

Be advised:
- All aplications for the Police Department are to be made in this thread.
- Withouth a screenshot with /stats and the detective skill your application will be rejected.
- If you copy other applications, your application will be rejected.
- If you have Faction Punish between 1 and 60 you will be automatically rejected.
- When making the application you need to be a civilian withouth faction punish.

********************************************

In this topic you can make a Police Department application using the Add Reply button and following exactly the model:

• Nickname:
• Previous nicknames / Previous accounts:
• Level:
• Real age:
• (Real) Gender:
• Number of ingame warnings and the reason you got them:
• Were you ever banned? If yes, why?:
• Previous factions and the rank you had in them (in order):
• Why did you leave the last two factions and the dates you left them in?:
• Resignation link to the last two factions you have been in (if any):
• Have you been a member of any department? If yes, why did you leave it?:
• Are you active on the forum?:
• Do you understand that the Police Department is a very serious department and you need to have a very good attitude and language?:
• Do you understand that if you don’t stay for at least two weeks in PD you will be kicked out with 60 Faction Punish?:
• Did you read the Police Department Rules and the other important threads and do you agree to be punished for breaking these rules?:
• Why do you want to join the Police Department?:
• A screenshot with /stats, detective skill and /time (obligatory):
• How many hours do you play withouth being AFK?:
• You are on the BlackList at a faction?:
• If yes, you agree to pay to be removed from it?:
• A short characterisation of yourself:

The PD test has a set of logical questions from the PD Rules, Internal Rules, Wanted List and Ticket List, sample practice and a probation period. There also exists the possibility for trick questions.

• We will contact you ingame when to come to the test.
• If we can’t find you ONLINE 24h in a row to take the test you will be rejected.
• Don’t call us ingame and don’t stress us about the PD test because you will be rejected.
• If you weren’t accepted for the test don’t aks us WHY or WHAT should you do to get accepted.
• If you were rejected the first time, there is a great probability that your future application be rejected also.

    Current date/time is Wed Dec 08, 2021 12:06 am