E-Zone RPG Server 1 [0.3z] Samp Rolepay

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Comunitatea E-Zone anunta deschiderea serverului RPG1. Invitam toti jucatorii care nu au avut ocazia sa joace pe E-Zone pana acum si pe cei care vor sa vada un server de calitate IP:109.101.230.60


Paramedics - Rules minim level 5+

VeTeRaN.
VeTeRaN.
Founder E-Zone
Founder E-Zone


Posts : 176
Reputation : 1
Join date : 2014-08-15
Age : 22
Location : Bucuresti

Paramedics - Rules minim level 5+ Empty Paramedics - Rules minim level 5+

Post by VeTeRaN. Sun Aug 17, 2014 12:53 pm

RO:

* Aveți obligația de a anunța când luați o ambulanță de fiecare dată când mergeți să dați /heal. În caz că încălcați această regulă veți primi factionwarn.
* Aveți voie să participați la eventuri agresive exemplu ''Event Deagle'' doar cu acordul unui rank4+.
* Aveți voie să purtați la voi un SDPistol pentru autoapărare, dar îl folosiți doar în caz că sunteți atacați, dacă purtați altă armă primiți factionwarn. Înainte de a riposta, faceți un SS doveditor că persoana respectivă a atacat prima, pentru orice situatie, în caz că apar plângeri mai târziu. (Nota: decât rank 5+ pot purta deagle sau mp5.)
* Raportul de activitate este obligatoriu pentru cei de rank 1-4. Cine nu postează raportul de activitate(și are rank 1-4) fără a fi învoit va primi factionwarn.
* Nu circulați fără sirenă pe contrasens și dacă NU aveți urgență, dacă veți fi prinși riscați factionwarn. (Puteți circula pe contrasens în cazul în care este blocată partea pe care circulați, sau sunt mașini părăsite sau care staționează pe carosabil).
* Nu aveți voie să divulgați subiectele discutate în interiorul facțiunii (ce e pe /r, rămâne pe /r !), dacă veți fi prinși riscați demitere.
* Dacă intervine o problemă și nu puteți ajunge la ședință programată de lider, aveți obligația de a posta în topicul “Inactivitate / Învoiri“.
* Nu aveți voie să stați AFK în spawn la intrare în HQ sau afară. Riscați AV (prima abatere), dacă doriți acest lucru mergeți pe HQ sau în HQ, dar nu stați în spawn.
* Sunt interzise bind-urile pe "comanda X la mine", dacă veți fi prinși riscați AV. Nu aveți voie să acuzați colegii de bind.
* Este interzis să faceți SPAM cu "Heal? G la ambulanta" / "Vrei heal?! Urca in ambulanta" / "Daca doresti heal da g la ambulanta" / etc. O dată, maxim de două ori ajunge, dacă scrieți de 3 ori sau mai mult va fi considerat spam și veți fi sancționați - factionwarn.
* Membrii Paramedics NU participă cu heal la WAR-uri, cine este prins va fi demis, mergem doar la unele antrenamente/ședinte/eventuri. (doar cu permisiunea liderului/subliderului)
* Nu aveți voie să parcați ambulanța lângă "i"-urile de la CNN LS. O puteți parca la o distanță de 9-10 metri de la punctul de /ad, riscați factionwarn.
* Pentru neprezență la ședință fără cerere de învoire riscați factionwarn.
* Nu este permis să stați "afk pe ambulanță" mai mult de 5 minute. Se sancționează cu factionwarn.
* Pentru a accepta un apel medical trebuie să anunți pe /r "comanda x la mine". Dacă cineva acceptă comanda și nu a anunțat pe /r primește factionwarn sau dacă cineva acceptă comanda în locul celui care a zis primul pe /r "comanda x la mine'', primește factionwarn.
* Rank 5+ are voie să dea [/rob] între orele 21:00-07:00, iar rank 1-4 între orele 22:00-07:00, cine nu respectă această regulă riscă demisie / rank-down.
* Cine stă AFK (SLEEP / ESC) cu duty on primește factionwarn.

ENG:

* You have the obligation to tell you when you take an ambulance, every time you go to give / heal. In case you break this rule you will receive factionwarn.
*You are allowed to take part in aggressive events ( eg: Event Deagle ), only with the consent of a rank 4+.
*You are allowed to carry with you an SDPistol, for self-defense, and use it only in case you are attacked. If you carry with you another weapon, and get caught, you receive factionwarn.
Before you respond, make an SS to prove that the person attacked you first, just in case complaints arise later. ( Note: only rank 5+ can carry deagle and mp5 )
* Activity Report is obligatory for those of rank 1 - 4. Who does not post activity report ( and has rank 1-4 ) without invoice, will receive factionwarn.
* Do not ride without siren on the opposite direction, if you DON'T have an emergency. If you get caught, you risk factiowarn. (You can run the opposite direction if that is abandoned or stationary cars on the road).
* You are not allowed to disclose matters discussed within the faction (what is on /r, remains on /r ! ). If you get caught, you risk dismissal.
* If you have a problem and you can't reach the scheduled meeting by leader, you have to post in the topic " Vacation / permission".
* You are not allowed to sit AFK in spawn at the entrance in HQ or out on " i ". You risk AV (first offense). If you want it, you can go on HQ or inside HQ, but don't sit in spawn.
* Keybinds on " comanda X la mine " are not allowed. If you get caught, you receive AV.
* You don't have permission to accuse your colleagues for keybinds.
* It's forbidden to make spamm with: " Heal ? G at ambulance" / " You want heal ? Ambulance is here ! " etc. Once, twice is enough. If you write 3 times or more, will be considered spam and you will be punished with factionwarn.
* Who is caught giving [/heal] at WAR, will be dismissed. We can go only to some trainings / meetings / events. (only with the permission of the leader / subleader ).
* You are not allowed to park ambulance near " i " from CNN LS . You can park at a distance of 9-10 meters from the point of /ad. Otherwise, you risk factionwarn.
* For absence from the meeting, without permission, you risk factionwarn.
* Is not allowed to stay " afk on ambulance " more than 5 minutes. ( the sanction is factionwarn )
* To accept a medical call, you should announce on /r " comanda x la mine " ( x = the id of the player ). If someone accept the command without notifying on /r, that person receives factionwarn.
** If someone accepts command instead of the one who announced the first on / r " comanda x la mine ", that person receives factionwarn.
* Rank 5 + is allowed to give [/rob] between 21:00 and 7:00, and rank 1 - 4 between 22:00 to 7:00. Those that does not respect this rule, may be punished with dismissal or rank down.
* Who sits AFK (SLEEP / ESC)  with /duty on, receives factionwarn.

    Current date/time is Wed Dec 08, 2021 12:12 am