E-Zone RPG Server 1 [0.3z] Samp Rolepay

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Comunitatea E-Zone anunta deschiderea serverului RPG1. Invitam toti jucatorii care nu au avut ocazia sa joace pe E-Zone pana acum si pe cei care vor sa vada un server de calitate IP:109.101.230.60


Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules

VeTeRaN.
VeTeRaN.
Founder E-Zone
Founder E-Zone


Posts : 176
Reputation : 1
Join date : 2014-08-15
Age : 22
Location : Bucuresti

Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules Empty Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules

Post by VeTeRaN. Sat Nov 29, 2014 1:13 pm

Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules R3MLG8l

Ro - Version

Green Streed Bloods este un clan situat în Los Santos care se ocupa cu afaceri ilegale (arme / droguri / spalare de bani etc..). Suntem un clan respectat care nu accepta orice prostie sau orice gluma. Încercam sa ne facem treaba cat de bine posibil si cu orice pret.
Green Street Bloods protejeaza Taxi LS.
Green Street Bloods are tratat cu Southern Pimps.

Activitati principale:
- sedinta (Se anunta dinainte)
- Antrenament: Este anuntat de lider cu cel putin 24 de ore inainte.
- War-uri dupa program:
-- Zile: Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri.
-- Timp: 19:30 - 21:30.

Activitati secundare:
- Târguri (traficul de arme si droguri, dar si oferirea diferitelor servicii, cum ar fi: repararea si alimentarea masinilor, închirierea masinilor, scoaterea din închisoare a playerilor etc.)
- Eventuri (organizarea a mai multor tipuri de eventuri)
- Alte activitati

Joburile:
- Arms, au obligatia de a avea jobul la waruri si activitati.
- Avocatii, au obligatia de a avea acest job permanent inafara warurilor, chiar si în zilele de weekend.
- Mechanici, au obligatia de a avea în permanenta acest job inafara warurilor, chiar si în zilele de weekend.
- Pentru arms, puteti avea unul din joburile urmatoare: Lawyer, Mechanic, Detective, Arms, Drugs cand nu sunt waruri/activitati.

Salarii:
Rank 1 - $2.000
Rank 2 - $2.500
Rank 3 - $3.000
Rank 4 - $3.500
Rank 5 - $4.000

Masini:
Rank 1: Admiral, Huntley si FCR-900.
Rank 2: Pony.
Rank 3: Remigton.
Rank 4: Maverick (cu acordul liderului/subliderului). Se mai poate folosi pentru materiale de la orice rank.
Rank 5: Strech (cu acordul liderului/subliderului).

Amenzi:
- Death Match în/la HQ - $5.000
- AFK la sedinta / Antrenament / Activitate anuntata - $3.000
- Întârziere sedinta / Antrenament / Activitate anuntata - $2.000
- Scris cu MAJUSCULE sau facut SPAM pe chat-ul familiei (/f ) - $1.000
- Vorbit neîntrebat in timpul Sedintei / Antrenamentului - $2.000
- Neanuntare luare vehicul - $2.000

Regulile de bază - orice membru Green Street Bloods trebuie să cunoască și să respecte cu strictețe toate regulile listate mai jos:

-Nu aveți voie să cereți rank liderului sau subliderului, nici măcar să bateți apropo-uri  în legătură cu acest lucru. Rank-ul vi se va acorda de către lider atunci când acesta consideră ca meritați sa fiți promovați la o funcție mai importantă în cadrul facțiunii pe baza activității și devotamentului vostru față de gang. Cine va cere rank va fi sancționat cu FW fără niciun fel de discuție.
-Când se discută o problemă importantă între lider sau sublider și un membru (sau mai mulți), celor neimplicați în problemă nu le este permis să intervină în niciun fel.
-Membrii Green Street Bloods au obligația de a asculta liderul sau subliderul și de a nu îi întrerupe când aceștia vorbesc ceva important (legat de facțiune). Glumele proaste la adresa lor se pot sancționa direct cu demiterea.
-Abuzul de orice regulă nescrisă în regulament, dar logică sau care ține de bun simț, se va sancționa în funcție de gravitatea situației (cu Avertisment Verbal, Faction Warn sau demitere).
-Dacă sesizați că un alt membru Green Street Bloods încalcă regulamentul, nu îl confruntați pe /f și nu îl trageți la răspundere, ci adunați dovezi și trimiteți-le liderului prin PM.
-Dacă nu puteți fi prezent la o activitate a facțiunii sunteți obligați să postați în topicul Învoiri, iar în cazul în care veți fi inactiv mai mult de 3 zile, folosiți topicul Inactivitate.
-Regulamentul nu are excepții și cazuri speciale. Toți membrii sunt obligați să-l cunoască în totalitate, scuzele de genul "nu știam regula asta" nu vor fi luate în considerare.
-In timpul warului cine sta mai mult de 5 minute AFK fara sa ceara voie inainte pe /f va primi un AV. Aveti nevoie de o confirmare de la un rank 5+.
-Pentru a fi considerat prezent la o zi de war trebuie sa fi venit la toate warurile din aceea zi.
-Nu aveti voie sa faceti voie sa faceti invoire dupa inceperea respectivei activitati este considerat absent si isi pierde sansa la o alta invoire in aceea saptamana.
-Intr-o saptamana aveti voie la 2 invoiri, o invoire pentru waruri, iar cealalta pentru antrenament/sedinta. Nu va puteti invoi intr-o saptamana de 2 ori pentru acelasi tip de activitate(waruri sau antrenament/sedinta).
Skin-uri:

Lider / Sublider.
Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules 0gGPr
==============================
Rank 4-5
Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules EuMzp
==============================
Rank 2-3
Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules MEHxO
==============================
Rank 1
Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules EnlBv
==============================

ENG VERSION:
Green Street Bloods is a clan located in Los Santos dealing with illegal business (weapons / drugs / money laundering etc. ..). We are a respected clan and we do not accept any foolish joke. We are trying to do our job as good as possible with any cost.
Green Street Bloods does not protect anyone.
Green Street Bloods has a treaty of peace with Southern Pimps.

Main activities:
- Meeting (is Announced a few days before)
- Training: Is announced at least 24 hours before.
- Wars after the program:
- Days: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
- Time: 19:30-21:30


Secondary activities:
- Markets (trafficking in weapons and drugs, and providing various services like repairing and refilling player’s cars, car rentals, gettinga player out of jail, etc..)
- Events (organization of several types of events)
- Other activitiesJobs:
- Arms dealers, must take the job at wars and activities.
- Lawyers, must  have this job permanently except for wars, even on weekends.
- Mechanic, must take the job permanently except for wars, even on weekends.
- For the arms dealers, you can have one of the following jobs: Lawyer, Mechanic, Detective, Arms, Drugs when we do not have wars / activities.


Wages:
Rank 1 - $ 2,000
Rank 2 - $ 2.500
Rank 3 - $ 3,000
Rank 4 - $ 3.500
Rank 5 - $ 4,000

Cars:
Rank 1: Admiral, Huntley and FCR-900.
Rank 2: Pony.
Rank 3: Remigton.
Rank 4: Maverick (with the consent of the leader / subleader). You can also use the materials at any rank.
Rank 5: Strech (with the consent of the leader / subleader).


Fines:
- Death Match in HQ - $ 5,000
- AFK at the meeting / training /  announced activity - $ 3,000
- Delay at a meeting / training / announced activity - $ 2,000
- Using capitals or making spam or family chat (/ f) - $ 1,000
- Speaking unasked during the meeting / training - $ 2,000
- Taking a vehicle without announcing on the /family chat  - $ 2,000


Basic rules - any Green Street Bloods member must know and strictly follow the rules listed below:

-You are not allowed to ask the leader or the subleader about rank, not even bring this subject into any discutions between you and the leader/subleader. You will  be promoted by the leader when he believes that you deserve to be promoted to a more important function in the faction on the work and your dedication to the gang. Anybody asking for rank will get a FW without any discution.
-When discussing an important issue between subleader ,leader,  a member (or more)  those who are not involved in the problem are not allowed to interfere in any way.
-Green Street Bloods members must listen to the leader or the subleaderu and not interrupt them when they are talking something important (about faction). Bad jokes may lead to their dismissal as a direct sanction.
-Abuse of any unwritten rule in regulation, but logical or take common sense will be sanctioned by the gravity of the situation (with verbal warning, Faction Warn or
dismissal).
-If you notice that another Green Street Bloods member violates a rule do not confrunt him on the  /f, gather a few evidences and send them to the leader via PM.
-If you can not attend at an faction activity you must post in the pass request topics and if you will be inactive for more than three days, use the inactivity topic.
-Our rules have no exceptions and special cases. All members must  know them fully, excuses like "I did not know this rule" will not be considered.
-During wars those who will stay AFK more than five minutes without asking for a permission before on the /f will get an AV. You need the concern from a rank 5+.
-To be marked as present at a war day you need to come at all wars of that day.

    Current date/time is Wed Dec 08, 2021 12:53 am